GÅRDENS DJUR
Att odla och förädla fram det bästa köttet för dig som konsument är vår prioritet, därigenom blir även djuren det. Gott kött kommer från djur som levt ett bra och lyckligt liv.

Smågrisarna kommer till oss från gårdar runt om i kalmartrakten när de är 6- 8 veckor gamla. De har gott om plats i stora halmströdda boxar, fodret är egenproducerat och består av vete, korn och åkerbönor.

Vi har egen uppfödning av kor, under de tidiga vårmånaderna och sena hösten händer det mycket i djurstallarna det är då kalvningen äger rum. Korna är av utvalda köttraser Angus och Herreford, de går i stora djupströboxar vilka alltid är strödda med hamn, fodret består av egenodlad gräsensilage och majs. I slutet av april får äntligen kossorna med sina kalvar släppas ut på bete i Smedby och på sjömarkerna vid Kalmar sund. De har då ett halvår framför sig med härligt naturgräs och möjlighet till lek och stoj på markerna.